Usługi przewodników
Usługi przewodnickie
Nasi Przewodnicy :
linia pozioma
Mariusz Borkowski

Absolwent turystyki AWF Kraków. Nauczyciel i wykładowca w szkołach policealnych i wyższych turystycznych w Małopolsce. Posiada uprawnienia państwowe pilota wycieczek, przewodnika tatrzańskiego, beskidzkiego, terenowego, miejskiego po Krakowie, przodownik GOT. W latach 2001 – 2014 członek komisji egzaminacyjnej na uprawnienia pilotów wycieczek przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a od roku 2014 członek komisji egzaminacyjnej na uprawnienia przewodnika beskidzkiego. Członek Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Przewodniczący Kolegium Honorowego konkursu Sądecki Laur Turystyczny.
Specjalizuje się wyjazdach do Europy środkowej - Austria, Czechy, Węgry, Słowacja oraz kraje niemieckojęzyczne. Żonaty, 3 córki.

Stanisław Przybyszewski

Absolwent geodezji AGH Kraków, Posiada uprawnienia państwowe pilot wycieczek, przewodnik beskidzkiego, przewodnika miejskiego po Krakowie, Biegła znajomość języka serbskiego, zamiłowania bałkanista, specjalizuje się w krajach Półwyspu Bałkańskiego, Żonaty, syn Hubert.

Marian Guzy

Absolwent polonistyki UJ Kraków. Posiada uprawnienia państwowe pilota wycieczek. przewodnika beskidzkiego, terenowego, Były nauczyciel języka polskiego. Specjalizuje się w wyjazdach na Węgry, - Budapeszt, baseny termalne. Słowację, Czechy. Żonaty, 2 dorosłych dzieci.

Warianty cenowe :
linia pozioma

Ceny brutto / faktura, 23 % VAT /

  • pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych : od 350,- zł ( 1 dzień)
  • przewodnictwo terenowe : od 400,- zł (do 5 godzin)
  • przewodnictwo beskidzkie : od 400,- zł ( 1 dzień)
  • przewodnictwo tatrzańskie : od 500,- zł (1 dzień)
  • przewodnictwo miejskie Kraków : od 400,- zł (do 5 godzin)
  • dla grup kameralnych rabat 20 % od podanej ceny

Na terenie Parków Narodowych grupy poruszają się z licencjonowanym przewodnikiem.